കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി പ്രബന്ധ മത്സരം - Essay Contest for College Students (Kerala) - Competitions and Contests for Indian Students

Wednesday, 14 December 2016

കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി പ്രബന്ധ മത്സരം - Essay Contest for College Students (Kerala)

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മൌലാന മുഹമ്മദലിയുടെ ചരമദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാകേന്ദു സോഷ്യല്‍ ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി പ്രബന്ധ മത്സരം.
വിഷയം: " സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും  മൌലാന മുഹമ്മദലിയും"

വിജയികള്‍ക്കു കാഷ് അവാര്‍ഡും  സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും.
പേര്, വിലാസം, ഫോണ്‍, കോളേജ് എന്നിവ പ്രബന്ധത്തോടൊപ്പം വെക്കുക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 9446892830

അവസാന തീയതി: ഡിസംബര്‍ 30

അയക്കേണ്ട വിലാസം:
രാകേന്ദു സോഷ്യല്‍ ഫോറം
ദാറുസ്സലാം
ആക്കപ്പറമ്പ്
മലപ്പുറം-673641

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving your comment. Your comment will appear here after moderator by the administrator

Post Bottom Ad